Gastouderopvang Hondje Woef       opvang aan huis- flexibel- persoonlijk- maatwerk professionele en flexibele gastouderopvang voor maximaal 6 kinderen  van 0 tot 12 jaar
DIENSTVERLENING AAN HUIS: Als u maximaal 3 dagen per week opvang nodig heeft, kunt u gebruik maken van de regeling dienstverlening aan huis. Het maakt daarbij niet uit hoeveel uren per dag er gewerkt wordt. Met de Regeling dienstverlening aan huis kan iemand voor maximaal drie dagen per week in dienst genomen worden door een particuliere opdrachtgever. Het gaat dan om werk in en om het huis van de opdrachtgever.  En in dit geval het opvangen van uw kinderen door de gastouder. Doordat er door de opdrachtgever (de ouder) geen administratie gevoerd hoeft te worden, geen loonbelasting en premies betaald hoeven te worden is het een vereenvoudigd arbeidscontract. De opdrachtnemer (de gastouder) moet zelf de verdiensten opgeven bij de belastingdienst en  is zelf verantwoordelijk voor de afdracht aan belastingen. Verder zijn er een aantal zaken wettelijk geregeld. De gastouder heeft volgens contract  ten minste recht op: -    een uurtarief dat niet lager is dan het minimumloon      (daarom hanteer ik een prijs per werkuur en niet een       uurprijs per kind/per uur)      -   recht op 8% vakantietoeslag boven op het uurloon       (is inclusief in mijn uurtarief verwerkt)  -   Doorbetaling van officiële feestdagen indien dit een      vaste werkdag bedraagt. -    4 weken vakantie x het aantal werkuren per week -    Maximaal 6 weken doorbetaling bij ziekte. (na 2      wachtdagen) -    De werkplek van de gastouder moet veilig en arbo-      technisch verantwoord zijn.      (Voor u als ouder betekent dit dat de GGD uw huis       komt inspecteren.)                                                                                          

volgende

pagina

>>>>

vorige

pagina

<<<<
  Een gastouder bij u thuis : een vast en vertrouwd gezicht voor uw kind  
DE GGD CONTROLE:     De GGD kijkt of je huis veilig is (voldoende rookmelders, schoonmaakmiddelen en messen achter een slot) en of de gastouder daar goed kan werken. Maar ook of het in uw huis veilig genoeg is voor de kinderen. Zijn er traphekjes? Wordt er niet gerookt in huis? Je huis wordt feitelijk een officiŽle opvanglocatie met alle  daarbij horende eisen. Alleen als de GGD de locatie goedkeurt, heb je recht op kinderopvangtoeslag. Wanneer je met meerdere gastouders aan huis werkt, vindt er per gastouder een controle plaats. Per gastouder ontvang je dan een LRKP nummer. De registratie in het LRKP kan wel tot 10 weken duren.  Het verschilt per gemeente of hier kosten aan zijn verbonden en hoe hoog die kosten per registratie zijn.
Gastouderopvang
een vast en vertrouwd gezicht voor uw kind
Een gastouder bij u thuis: 
       Hondje Woef   opvang aan huis- flexibel- persoonlijk- maatwerk
professionele en flexibele       gastouderopvang voor maximaal 6 kinderen         van 0 tot 12 jaar
 DE GGD CONTROLE:   De GGD kijkt of je huis veilig is (voldoende rookmelders, schoonmaakmiddelen en messen achter een slot) en of de gastouder daar goed kan werken. Maar ook of het in uw huis veilig genoeg is voor de kinderen. Zijn er traphekjes? Wordt er niet gerookt in huis? Je huis wordt feitelijk een officiële opvanglocatie met alle daarbij horende eisen. Alleen als de GGD de locatie goedkeurt, heb je recht op kinderopvangtoeslag. Wanneer je met meerdere gastouders aan huis werkt, vindt er per gastouder een controle plaats. Per gastouder ontvang je dan een LRKP nummer.
DIENSTVERLENING AAN HUIS: Als u maximaal 3 dagen per week opvang nodig heeft, kunt u gebruik maken van de regeling dienstverlening aan huis. Het maakt daarbij niet uit hoeveel uren per dag er gewerkt wordt. Met de Regeling dienstverlening aan huis kan iemand voor maximaal drie dagen per week in dienst genomen worden door een particuliere opdrachtgever. Het gaat dan om werk in en om het huis van de opdrachtgever.  En in dit geval het opvangen van uw kinderen door de gastouder. Doordat er door de opdrachtgever (de ouder) geen administratie gevoerd hoeft te worden, geen loonbelasting en premies betaald hoeven te worden is het een vereenvoudigd arbeidscontract. De opdrachtnemer (de gastouder) moet zelf de verdiensten opgeven bij de belastingdienst en  is zelf verantwoordelijk voor de afdracht aan belastingen. Verder zijn er een aantal zaken wettelijk geregeld. De gastouder heeft volgens contract  ten minste recht op: -    een uurtarief dat niet lager is dan het minimumloon      (daarom hanteer ik een prijs per werkuur en niet een       uurprijs per kind/per uur)      -   recht op 8% vakantietoeslag boven op het uurloon       (is inclusief in mijn uurtarief verwerkt)  -   Doorbetaling van officiële feestdagen indien dit een      vaste werkdag bedraagt. -    4 weken vakantie x het aantal werkuren per week -    Maximaal 6 weken doorbetaling bij ziekte. (na 2      wachtdagen) -    De werkplek van de gastouder moet veilig en arbo-      technisch verantwoord zijn.      (Voor u als ouder betekent dit dat de GGD uw huis       komt inspecteren.)                                                                                          

volgende          

pagina

vorige

pagina

<<<<

>>>>

De registratie in het LRKP kan wel tot 10 weken duren.  Het verschilt per gemeente of hier kosten aan zijn verbonden en hoe hoog die kosten per registratie zijn.